07. 10. 2016

Diskusní setkání na téma: Nahlédnutí do zákulisí Národního divadla aneb problematika financování a správy divadel

První poprázdninové setkání Klubu se konalo 6. října v prostorách hotelu Grand Mark Prague. Členové Klubu finančních ředitelů na svém říjnovém setkání diskutovali o problematice financování a správě divadel. Přítomné finančníky samozřejmě zajímaly především finanční a ekonomické aspekty, hovořilo se však nejen o nich. Pozvání do diskuze přijali Prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla; Mgr. Zdeněk Pánek, vedoucí kanceláře ředitele a tajemník Asociace profesionálních divadel ČR a Mgr. Tomáš Froyda, vedoucí oddělení  vnějších vztahů Národního divadla. Moderování se tentokráte ujal pan Bořivoj P. Pražák, člen Rady Klubu finančních ředitelů.

Během diskuzního setkání představil Jan Burian stručnou historii Národního divadla, dnešní fungování divadla a jeho čtyř scén a pěti souborů (Opera Národního divadla, Opera Státní opery, Činohra, Balet, Laterna Magika). Hlavním tématem jeho krátké prezentace, která diskuzi otevírala, byla nutnost transformace Národního divadla jako předpoklad jeho dalšího rozvoje.

Pan Burian i další hosté se během večera shodli, že sektor kultury se od poloviny devadesátých let potýká s problémy vyplývajícími z nedokončené transformace systému jeho správy a financovaní. Oblast kultury zaznamenává v celé Evropské unii nejdynamičtější růst. V České republice je však jeho efektivní řízení a vytváření podmínek pro jeho rozvoj státem dlouhodobě podce?ováno. Jako hlavní problémy k řešení označili nevyhovující systém financování a správy - chybějící víceleté financování a financování z víceúrovní veřejné správy, nevyhovující systém odmě?ování a pracovních smluv a da?ovou problematiku – rozdílné danění hlavní a dopl?kové činnosti.

?ešením těchto problémů by dle hostů mělo být zavedení systému hospodaření v delších časových obdobích než je jeden finanční rok, zajištění kooperativního financování společným příspěvkem státu a Hlavního města Prahy, systematická podpora původní české tvorby a rozčlenění Národního divadla na několik samostatných celků s odpovědnosti jednotlivých uměleckých ředitelů za program i hospodaření.

Na otázku z pléna „Proč jedůležité, aby se společnost zabývala financováním kultury?“ odpověděl pan Burian: „Vyspělá společnost je společnost vzdělaná a kulturní. Národní divadlo je jedním ze symbolů české národní identity a ta je klíčová pro utváření kreativního společenského prostředí, které je schopno vytvářet následně i vysokou přidanou hodnotu v hospodářské oblasti.”

Setkání zakončil Bořivoj Pražák poděkováním prezentujícím a pozval přítomné hosty na raut restaurace Le Grill. Představil také program nadcházející akce – Výroční konference Excellence in Finance - která se uskuteční 9.listopadu 2016 v prostorách hotelu Grand Majestic Plaza. Cílem konference je představit nejlepší postupy v oblasti finančního řízení. O tom jak zvyšovat výkonnost, dobře investovat a řídit finance největších českých podniků budou hovořit finanční ředitelé, kteří byli nominováni v anketě Finanční ředitel roku 2015, např. Tomáš Kouřil, O2 Czech Republic a.s.; Radek Hovorka, Český Aeroholding a.s., Lucie Urválková, UNIQA pojišťovna, a.s. a další.

Diskusní setkání na téma: Nahlédnutí do zákulisí Národního divadla aneb problematika financování a správy divadelDiskusní setkání na téma: Nahlédnutí do zákulisí Národního divadla aneb problematika financování a správy divadelDiskusní setkání na téma: Nahlédnutí do zákulisí Národního divadla aneb problematika financování a správy divadelDiskusní setkání na téma: Nahlédnutí do zákulisí Národního divadla aneb problematika financování a správy divadelDiskusní setkání na téma: Nahlédnutí do zákulisí Národního divadla aneb problematika financování a správy divadelDiskusní setkání na téma: Nahlédnutí do zákulisí Národního divadla aneb problematika financování a správy divadel