18. 10. 2018

Diskusní setkání na téma: "Jak se tvoří noviny"

Téměř 40 finančních ředitelů a předních manažerů Českérepubliky se sešlo 3. 10. 2018 v hotelu Carlo IV k tradiční diskusise zástupci mediálního domu e.conomia, který je třetí nejdůvěryhodnějšímediální značkou v České republice podle průzkum The Reuters Institute forthe Study of Journalism. Tématem diskuse byla strategie mediálního domu,finance, přechod od tištěného média k on-line a vztah mezi tvůrci obsahu –redakcí a obchodním oddělením.

Strategií mediálního domu je schopnost flexibilní reakce narychle měnící se prostředí, kdy klíčovou roli hraje čtenář a nové technologie.Přijatá strategie je úspěšná a to z pohledu financí a obsahu. Klíčovýmfaktorem je poznání a pochopení potřeb zákazníka, vytvoření obsahu, který jeatraktivní a dobře „prodatelný“ ať již formou inzerce nebo placeného obsahu.Během diskuse vyplynulo, že placený obsah hraje a bude hrát stále větší význammezi čtenáři a také, že je velmi dobře predikovatelný. Na rozdíl od televize,on-line média přesně vědí, co, jak dlouho, jaký obsah, jak dlouhý a kdy čtete. „Novinářiuž vědí“, podotkl Dean Brabec, prezident Klubu během diskuse. Nicméněkonstatování, „Zážitek z papíru je jiný“, jak řekl Petr Orálek, je důkazemtoho, že tištěná média mají svoji „společenskou“ úlohu a ještě chvíli ji hrátbudou.

Dalšími plánovanými setkání Klubu jsou výroční konferenceExcellence in Finance na téma Digitální strategie, transformace a podporatechnologií 4.0, která se uskuteční 7. 11. 2018, a tradiční vánoční setkání podzáštitou skupiny innogy, plánované na 5. 12. 2018. První setkání v novémroce bude s panem Pavlem Gruberem na téma I Lékaři bez hranic majístrategii a musí řídit své finance, které proběhne 23. ledna 2019.