17. 03. 2016

Executive breakfast - Digitální společnost – fikce, budoucnost nebo realita

Klub finančních ředitelů uspořádal 15. března 2016 ve spolupráci se společností CANON Executive breakfast na téma: “Digitální společnost – fikce, budoucnost nebo realita”.Tentokrát byla pozornost soustředěna na kompletní digitální management organizací. Laicky řečeno se jedná o důsledné využívání výhradně elektonických dat při tvorbě, oběhu,využití, archivaci i sdílení všech dokumentů používaných na daném pracovišti,tedy o zdomácnění „bezpapírových kanceláří“ (paperless office neboli clear-desk).

Pozornost vzbudilo hned úvodní vystoupení Petra Marce, CBC Sales Managera společnosti Canon CZ, který prezentoval výstupy z výzkumů renomovaných analytických společností zaměřených na stav transformace firem na cestě k úplnému digitálnímu řízení a celkové organizaci. Vyplývá z nich například to, že i když snahy o zdomácnění „bezpapírových kanceláří“ trvají už více jak 30 let, přesto stále 34% respondentů přiznává, že jejich kanceláře jsou zahlceny papírem. Jen 16% uvádí, že provozují převážně, nikoli však výhradně, „bezpapírovou kancelář“. Dokonce 60% dotazovaných přiznává, že si na schůzky bere papírové kopie dokumentů a 51% tiskne dokumenty z důvodu přidání podpisu. „Právě způsob podpisování,autorizace či potvrzování dokumentů, byť primárně vystavenýchv elektronické podobě, je největší překážkou,“ shrnul výsledky analýz Petr Marc.

Důsledné užívání elektronických dokumentů přitom maximalizuje úspory v oblasti nákladů ičasové náročnosti a pracnosti. Všichni zúčastnění, to znamená uvnitř i vně organizace, mají k dispozici potřebné informace a dokumenty v reálném čase, odpovídající kvalitě a formátu. Významnou roli zde hraje i vysoká míra jejich zabezpečení a stanovení přístupových práv. Ke komunikaci tak mohou sloužit všechny dostupné elektronické kalány od emailu, přes SMS zprávy, webová rozhraní až po sociální sítě. Jak řekl Zdeněk Bernard, Strategic Key Account Manager společnosti CANON CZ „Digitalizace nám dává křídla k obchodnímu rozletu a svobodu...“

Nad rozvojem „bezpapírových kanceláří“ ve vztahu k jeho sociálním, psychologickým a historickým aspektům se v mezinárodním kontextu zamýšlel ve své prezentaci Petr Vyhnálek ze společnosti TEAM CZ. Výstižný příklad využití softwarových řešení pro přechod na plnohodnotný elektronický management představila na závěr setkání Miroslava Mařanová a to na příkladu zavedení hromadného automatického zpracování přijatých faktur ve společnosti Carrier Refrigeration Europe.

„Svět kolem nás semění stále rychleji a stále více platí, že čas jsou peníze. Digitální,virtuální svět proniká v rozmanitých podobách nejen na naše pracoviště,ale stále výrazněji i do domácností a osobního života,“ konstatoval v průběhu setkání Dean Brabec, prezident Klubu finančních ředitelů a Managing Partner Arthur D. LittleCEE a dodal:“ Právě proto se v rámci našeho Klubu věnujeme nejen společenským aktivitám jako je vyhlášení titulu finančního ředitele roku nebo uspořádání golfového turnaje, ale snažíme se přispět i k profesnímu a osobnímu rozvoji členů Klubu“.

Executive breakfast - Digitální společnost – fikce, budoucnost nebo realitaExecutive breakfast - Digitální společnost – fikce, budoucnost nebo realitaExecutive breakfast - Digitální společnost – fikce, budoucnost nebo realitaExecutive breakfast - Digitální společnost – fikce, budoucnost nebo realitaExecutive breakfast - Digitální společnost – fikce, budoucnost nebo realitaExecutive breakfast - Digitální společnost – fikce, budoucnost nebo realitaExecutive breakfast - Digitální společnost – fikce, budoucnost nebo realitaExecutive breakfast - Digitální společnost – fikce, budoucnost nebo realitaExecutive breakfast - Digitální společnost – fikce, budoucnost nebo realita