06. 04. 2017

VYHLÁŠENÍ FINANČNÍHO ŘEDITELE ROKU 2016

Finanční ředitel 2016

Foto zleva: Sébastien Guidoni, AXA Česká republika; Dean Brabec, Prezident Klubu fin. ředitelů a Managing Partner Arthur D. Little CEE; Martin Brix, LeasePlan Česká republika; Jiří Ponrt, Alza.cz; Josef Šuber, Orkla Foods Central Europe


Slavnostní vyhlášení nejlepších finančních ředitelů roku za rok 2016 proběhlo ve středu 5. dubna 2017 v prostorách kongresového centra České národní banky. Členové Klubu finančních ředitelů, Rada Klubu a CFO Akademie zvolila finančním ředitelem roku 2016 Martina Brixe ze společnosti LeasePlan Česká republika. Talentem roku se stal Josef Šuber, který zastává pozici finančního ředitele Orkla Foods Central Europe od 1.dubna 2016.

V letošním roce navrhla Rada Klubu pět vybraných kandidátů. Základním kritériem pro nominaci byli mimořádné výsledky ve finančním řízení, např. investiční optimalizace, digitalizace a změny procesů, významné fúze a akvizice, a zajištění financí formou bankovních úvěrů nebo kapitálového trhu. Finančního ředitele roku spolu s Talentem roku vybírala porota složená z členů a Rady Klubu, a také Finanční akademie, jejímiž členy jsou generální ředitelé největších tuzemských společností, vybraní finanční experti z vysokoškolského a bankovního prostředí a zástupci průmyslu a médií.

Finančním ředitelem roku 2016 se stal Martin Brix ze společnosti LeasePlan Česká republika, s.r.o. Porota ocenila např. to, že provozní zisk LeasePlanu narostl v roce 2016 o 19% díky lepší efektivitě procesů a také úspěšný rozjezd pobočky v Rumunsku, kde se společnost po necelých pěti letech stala lídrem trhu. LeasePlan je také úspěšný v obnově růstu portfolia - roste 10% tempem i díky vstupu do nových segmentů (např. SME)

Na druhém místě se umístil Jiří Ponrt, finanční ředitel společnosti Alza.cz a.s. Podle předběžných výsledků dosáhla Alza.cz v roce 2016 rekordních tržeb ve výši 17,4 miliardy korun bez DPH. Meziroční růst činil 22 % procent.  Alza.cz úspěšně expandovala do 26 zemí EU, má lokalizované weby v 6 zemích a výdejní místa ve 3 zemích a na další expanzi se chystá.

Třetí místo obsadil Sébastien Guidoni ze společnosti AXA Česká republika s.r.o. Společnost zaznamenala navýšení celkové tržby za rok 2016 na 16.8 mld. korun, a to především díky růstu v segmentu krytí rizik (roční růst +25% v období 2012 - 2016). Díky digitalizaci se společnosti podařilo dosáhnout snížení nákladů o 19%  mezi roky 2013 a 2016. Kombinace výše uvedeného přispěla v roce 2016 k dosažení ROE ve výši 9% a IFRS zisku 0.5 miliardy korun (vs. ztráta 0.2 miliardy korun v roce 2011).

Talentem roku porota zvolila Josefa Šubera z Orkla Foods Central Europe, který si ocenění zasloužil zejména za úspěšně dokončenou transakci a integraci společností Hamé, Vitana a Felix do portoflia společnosti Orkla.
Večerem provázela moderátorka Jana Adamcová, a během večera vystoupila muzikálová herečka a zpěvačka Tereza Aster Vágnerová. Jana Adamcová v závěru Slavnostního vyhlášení pozval hosty v sále na další akci Klubu, kterou je Executive breakfast pod záštitou společnosti scanservice a.s., která se koná 10. května 2017od 8:30 hod.