02. 02. 2018

Vyhlášení výroční ceny “Finanční ředitel roku 2017“ Workshop: Corporate Governance, trestně-právní odpovědnost členů statutárních orgánů a ošetření souvisejících rizik

Místo: Hotel Boscolo Prague, Senovážné náměstí 991/13, Praha 1
Přihlásit se