Definice Klubu

 • Klub finančních ředitelů „CFO Club” je asociace vrcholových pracovníků v oblasti finančního řízení, která sdružuje přední odborníky z českých a slovenských podniků, zástupce vysokých škol a odbornou veřejnost.

Vize Klubu

 • Vytvoření neformální diskusní platformy manažerů nejenom v oblasti finančního řízení, ale i v dalších oblastech jako např. HR, Corporate Governance, Řízení hodnoty, PR, Corporate Identity, Management skills, Negotiation, Activity Based Management a Performance Management, …
 • Zvýšení prestiže a posílení významu finančního řízení, podpora knowledge-sharing, vytvoření a sdílení best practise, navázání nových kontaktů
 • Zapojení do mezinárodních struktur a navázání partnerství s obdobnými organizacemi a sdruženími v zahraničí
 • Trvalé rozšiřování členské základny na území České a Slovenské republiky a aktivnější zapojení zahraničních manažerů
 • Ambicí klubu není konkurovat seminářům, workshopům a konferencím v oblasti finančního řízení, ale vytvořit skupinu, která bude přinášet svým členům novinky, poznatky a informace přímo z praxe
 • Ambicí klubu rovněž není vytvoření lobyistické skupiny s cílem inicializovat a prosadit změnu zákonů či jiných právních norem, ale umožnit neformální setkávání dané zájmové skupiny
 • Vytvoření interaktivní platformy pro výměnu zkušeností, znalostí a nejlepších postupů v oblasti finančního řízení za účelem zvýšení výkonnosti finančních procesů.

Cíle Klubu

Dosažení dokonalosti finančního řízení

 • Výměnou zkušeností a znalostí
 • Zvyšováním profesní odbornosti a vzdělávání
 • Posílením prestiže finančního řízení
 • Podporou kariérového růstu
 • Přístupem k benchmarkingovým studiím
 • Zapojením do výzkumných prací a studií pro sdílení informací
 • Sdílením nejlepších postupů ve vybraných oblastech
 • Prezentací názorů v odborném tisku
 • Navázáním neformálních vztahů

Komunikační nástroje

 • Pravidelná setkání každé dva měsíce s významnou osobnostní (diplomati, politikové, známé osobnosti, zahraniční hosté) – účast pro všechny členy bude vždy zdarma a setkání se budou odehrávat na stejném místě v centru Prahy
 • www.cfoclub.cz
 • Týdeník Ekonom a newsletter Klubu
 • Odborné workshopy
 • Vzdělávací semináře
 • Výroční konference „EXCELLENCE IN FINANCE”
 • Prestižní ocenění „Finanční ředitel roku”
 • Gastronomické večery