Vyhlášení výroční ceny “Finanční ředitel roku 2017“ Workshop: Corporate Governance, trestně-právní odpovědnost členů statutárních orgánů a ošetření souvisejících rizik

Povinná pole